Jak založit cestovní kancelář

Co vše obnáší vznik cestovní kanceláře?

 • Úvod
 • /
 • Založení cestovní kanceláře

Jak začít podnikat v cestovním ruchu?

Uvažujete o podnikání v cestovním ruchu? A přemýšlíte, zda si založit cestovní kancelář nebo cestovní agenturu. Nejste si však jistí rozdílem? Právě pro vás jsme sepsali tento článek, ve kterém se dozvíte vše potřebné pro začátek Vašeho podnikání a zjistíte, co vše je třeba zařídit ke splnění Vašeho podnikatelského snu.


Na úvod 5 základních pojmů

 • Jednotlivá cestovní služba: Jednotlivou službou se rozumí doprava, ubytování, nájem motorového vozidla, nebo jiná služba z cestovního ruchu (např. prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní akce, pořádání výletů nebo prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení).
 • Zájezd: Zájezd je předem sestavená kombinace alespoň dvou jednotlivých služeb cestovního ruchu a trvá alespoň 24 hodin.
 • Spojené cestovní služby: Jsou alespoň 2 zakoupené služby cestovního ruchu za účelem jedné cesty. Jsou uzavřeny na dvou samostatných smlouvách a prodej těchto služeb od sebe nesmí dělit více jak 24 hodin.
 • Cestovní kancelář (CK): Cestovní kancelář je oprávněná sama vytvářet, organizovat a prodávat vlastní zájezdy. Musí být pojištěna proti úpadku a je provozována na základě koncesované živnosti.
 • Cestovní agentura (CA): Je provozována na základě volné živnosti a tím má oprávnění prodávat pouze jednotlivé služby nebo zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří. CA vlastní zájezdy nesmí vytvářet ani organizovat a to z důvodu chybějícího pojištění proti úpadku.

Pokud po přečtení těchto definic víte, že chcete založit CK, čtěte dál.


Právní formality při zakládání cestovní kanceláře

Je potřeba splnit všeobecné i zvláštní podmínky:

 • Všeobecné podmínky jsou bezúhonnost, dovršení věku 18 let a svéprávnost. Samozřejmostí je platné pojištění, sociální odvody a placení daní na území ČR.
 • Zvláštní podmínky jsou ty, které při splnění znamenají získání koncesované živnosti, kterou pro provozování CK potřebujete. Žádost o koncesi podáváte na libovolném živnostenském úřadu v ČR. Zde zároveň předkládáte veškeré doklady, které jsou nezbytné pro posouzení této žádosti. Dodané doklady pak posuzuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které ministerstvu dodá sám živnostenský úřad.
 • MMR musí dle živnostenského zákona zaujmout stanovisko k žádosti o koncesi do 30 dnů od doručení žádosti.
 • Vydá-li MMR souhlasné stanovisko, živnostenský úřad dále posoudí, zda splňujete podmínky podle živnostenského zákona a rozhodne o vaší žádosti. Po schválení a zápisu v živnostenském rejstříku můžete začít podnikat.
 • Poplatek za vydání této koncesované živnosti je 1000 Kč.

 • K podání žádosti o koncesi budete potřebovat předložit

  1. Potvrzení o odborné způsobilosti.

  To může být:

  • ukončené vzdělání v oboru se zaměřením na cestovní ruch (středoškolské s maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské)
  • nebo ukončené vzdělání v jiném oboru a k tomu praxe v oboru cestovního ruchu (1-6 let v závislosti na vzdělání)
  • rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro cestovní ruch a k tomu 6 let praxe v oboru
  • a další.

  Kompletní přehled těchto podmínek najdete na tomto odkazu.

  2. Vypracovaný podnikatelský záměr a prohlášení o předpokládaném zahájení činnosti.

  3. Doložit potvrzení o sjednaném pojištění CK proti úpadku.

  To se obnovuje každý rok. V ČR je pouze několik pojišťoven, které mohou CK pojistit. CK je povinna si sjednat pojištění na pojistnou částku minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, tak na pojistnou částku minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce. Výše částky, kterou se CK podílí na plnění z pojistné události, nesmí být nižší než 2 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Nelze uvést, kolik přibližně toto pojištění CK stojí, protože se počítá z veškerého majetku, kam může spadat jak nemovitost, tak ale i vlastní dopravní prostředky nebo objemy zájezdů, apod.

  4. Kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří na příslušný kalendářní rok.

  5. Prohlášení, že vám v posledních 5 letech nebylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování CK z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu jejího úpadku.

  Pokud budete žádat o koncesi, doporučujeme využít formuláře zpracované přímo MMR a najdete je zde: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/archiv/novela-2018

  V případě, že výše uvedené podmínky nesplňujete, můžete si najít odpovědnou osobu, která povede vaši CK do doby, než sami praxi nebo vzdělání získáte. Tato odpovědná osoba musí mít koncesované živnostenské oprávnění.


  Prodej zájezdů

  Na začátku všeho je podnikatelský plán. Ten budete mít připravený již pro udělení koncese. Je důležité vědět, co a komu chci prodávat. Je potřeba si říct, zda-li budu mít pro prodej kamennou pobočku a zaměstnance nebo budu vše prodávat on-line. Jakmile mám jasnou představu o provozu mé CK, potřebuji si zajistit spolupráci s dodavateli a to nejen ubytování, dopravy a dalších služeb.

  Důležitým nástrojem pro cestovní je kancelář je rezervační systém a webové stránky.

  V praxi se často setkáváme, že CK si nejprve zařídí webové stránky a rezervace provádí bokem v provizorních řešeních. Postupem času a rozvojem firmy jim pak provizorium nestačí a hledají komplexní rezervační systém, který je však často těžce napojitelný na hotové webové stránky, do kterých často investovali nemalé peníze. Můžeme to přirovnat, že začínají stavět od střechy, ne od základů. Zde doporučujeme začít od těch základů, a určitě tady jsou varianty, kdy lze pořídit rezervační systém s jednoduchou webovou šablonou.

  Kvalitní rezervační systém Vám zautomatizuje procesy objednávek, plateb nebo evidenci klientů i dokladů. Nabídne vám vlastní webovou prezentaci a umožní komunikaci s klienty. Nedílnou součástí byl měla být možnost exportu xml dat cestovním agenturám a dalším partnerům (např. Invia).

  Před výběrem vhodného rezervačního systému si doporučujeme vyjasnit několik důležitých bodů:

  • jaký typ zájezdů budu prodávat
  • jaké další služby budu klientům nabízet (např. cestovní pojištění)
  • kde a jak budu prodávat (kamenné pobočky, online, přes partnery díky XML datům)
  • chci mít možnost vlastního prodeje přes webové stránky
  • jak komunikovat s klienty (marketingové kampaně a rozesílky newsletterů)
  • jak budu řešit účetnictví
  • potřebuji dobře plánovat dopravu (zejména pro autobusové zájezdy)

  Zaujalo vás toto téma?

  Ozvěte se nám telefonicky na čísle 602 211 884, napište e-mail na adresu sales@support.cz, objednejte si zkušební verzi STOVKY nebo si vyžádejte další podrobné informace včetně podrobných cen přes tento formulář.

Vyzkoušejte si nás

Zprovozníme Vám nezávazně plně funkční rezervační systém STOVKA se všemi moduly a funkcemi ZDARMA na dobu jednoho měsíce. A to s plnou hotline podporou po celou dobu testování.