Jak založit cestovní kancelář

Co vše obnáší vznik cestovní kanceláře?

 • Úvod
 • /
 • Založení cestovní kanceláře

Jak začít podnikat v cestovním ruchu?

Uvažujete o podnikání v cestovním ruchu? Slyšeli jste pojmy cestovní kancelář, cestovní agentura. Nejste si jisti rozdílem? Chtěli byste jednoduše zjistit, co vše je potřeba zařídit ke splnění Vašeho podnikatelského snu? Právě pro vás jsme sepsali tento článek, ve kterém se dozvíte vše potřebné pro začátek Vašeho podnikání.

Rozdíl mezi cestovní kanceláři a cestovní agenturou

 • Cestovní kancelář: Cestovní kancelář je oprávněná své zájezdy sama vytvářet, organizovat a prodávat. Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku a provozována na základně koncesované živnosti. Definice zájezdu: Zájezd je předem sestavenou kombinací alespoň dvou služeb /ubytování, doprava, strava, a další/ a trvá alespoň 24 hodin.
 • Cestovní agentura: Cestovní agentury zájezdy nesmí v žádném případě organizovat, a to z důvodu chybějícího pojištění proti úpadku. Zájezdy tedy pouze zprostředkovává. Je provozována na základně volné živnosti a tím má oprávnění prodávat pouze jednotlivé služby nebo zprostředkovávat prodej zájezdů jiných cestovních kanceláří.

Právní formality při zakládání cestovní kanceláře

Je potřeba splnit následující podmínky:

 • odborná způsobilost pro tento typ živnosti žadatele nebo jeho zástupce /praxe v oboru, vzdělání nebo rekvalifikační kurz
 • vyplnění formuláře na místně příslušném živnostenském úřadě, kde bude složen i poplatek ve výši 1000,-Kč. Týká se jak fyzických, tak i právnických osob
 • podání žádosti o udělení koncese Ministerstvu pro místní rozvoj /součástí žádosti je již i potvrzení o sjednaném pojištění proti úpadku, podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném zahájení činnosti, a prohlášení stvrzující, že Vám nebylo rušeno oprávnění podnikat v daném oboru v posledních 5 ti letech
 • žádost putuje k Ministerstvu pro místní rozvoj, které koncesi schvaluje – může to trvat až 30 dní
 • jakmile je schváleno a zapsáno v živnostenském rejstříku, je možné začít podnikat

Prodej zájezdů

Na začátku je potřeba si vydefinovat podnikatelský plán a vědět, co a komu chci prodávat. Je důležité si říct, zda-li budu potřebovat kamennou pobočku a zaměstnance nebo budu vše prodávat on-line. Jakmile mám jasnou představu o provozu mé CK, potřebuji si zajistit spolupráci s dodavateli a to nejen ubytování, dopravy a dalších služeb.

Důležitým nástrojem pro cestovní je kancelář je rezervační systém a webové stránky.

Kvalitní rezervační systém Vám zautomatizuje určité procesy objednávek, plateb, komunikaci s klienty, evidenci dokladů a mnoho dalšího. Rezervační systém Vám také umožní export xml dat pro další on-line prodej, např. u Invie.

Před výběrem vhodného rezervačního systému doporučujeme definici těchto důležitých bodů:

 • jaký typ zájezdů budu prodávat
 • kde je budu prodávat – kamenné pobočky /počet zaměstnanců/ nebo on-line /možnost exportu xml dat/
 • jaké další služby budu klientům nabízet /cestovní pojištění/
 • plánování dopravy
 • jak komunikovat s klienty, marketingové kampaně a rozesílky NL
 • jak budu řešit účetnictví
 • webové stránky

Vyzkoušejte si nás

Zprovozníme Vám nezávazně plně funkční rezervační systém STOVKA se všemi moduly a funkcemi ZDARMA na dobu jednoho měsíce. A to s plnou hotline podporou po celou dobu testování.