Rezervační systém

 

Tvorba zájezdu

Základem při definici zájezdu je ubytovací zařízení.  Ke každému ubytovacímu zařízení je možno definovat mimo jiné druhy pokojů. U každého pokoje si může cestovní kancelář stanovit pohyblivou kapacitu v čase. Kapacita pokoje má navíc dvojí charakter: kontingent - pokoje, které má v daném časovém období cestovní kancelář nasmlouvané; pokoje na vyžádání - to jsou pokoje, na které je možné provést následně rezervaci, ale před závazným objednáním klientem je potřeba provést prověření kapacity a její objednání u majitele ubytovacího zařízení.

K ubytovacímu zařízení se poté definuje zájezd. Zájezdem ve STOVCE rozumíme buď turnusový zájezd (= zájezd, pro který se následovně zadá šňůra termínů nebo prodej po dnech, kdy se definují pouze cenové sezóny, ale je možno prodávat libovolný časový interval.

Ke každé kombinaci termínu/sezóny a druhu pokoje je poté možno definovat ceny. Ceny mohou být stanoveny za pokoj, za osobu, za neobsazené lůžko, dětské ceny, další speciální ceny, ceny za pokoj závislé na počtu ubytovaných osob, ceny za osobu závislé na počtu osob v pokoji.

Kromě základní cen za zájezd je možno zájezd sestavovat ještě s dalších součástí, jejichž možnosti a jejichž ceny se definují mimo zájezd, protože jejich platnost má obecnější charakter: cena za dopravu (různé ceny závislé na čase, druhu dopravy, nástupních místech), cena za stravu, služby v místě pobytu (skipasy, potápění, apod.) a další slevy a příplatky.

Kalkulace cen

Rezervační systém eviduje nejen prodejní ceny, ale souučástí je i kalkulace cen. Nákupní ceny (v různých měnách)
 jsou potom ve STOVCE rovněž evidovány a slouží dodatečně ke statistikám, manažerským rozhodnutím, ale také ke kontrole dodavatelských fakturu a porovnání předpokládaných nákladů s reálnými náklady.

Díky tomuto systému je možné i zpětně vyhodnotit rentabilitu zájezdů nejen v rámci dané oblasti, ale až na úroveň konkrétních klientů.

Rezervace

Každá rezervace, objednávka klienta je evidovaná v systému. Postupně prochází několika stavy (Rezervace z webu, Rezervace ze STOVKY, Zkontrolováno, Objednáno, Zaplaceno, Odjeto, Stornováno). Všechny rezervace zůstávají v systému a to včetně stornovaných, aby bylo možné kdykoliv dle potřeby se k danému obchodnímu případu vrátit.

Doprava

Součástí STOVKY je i plánování tras autobusů, usazování lidí do autobusů a letadel. S tím souvisí i tisk letenek, sestav pro řidiče, sestav pro delegáty. Vše je zautomatizováno a zároveň hlídáno, aby nedošlo k přeobjednání klientů například z důvodu,že sice v hotelu je stále volno, ale již je obsazené letadlo.

Komunikace s klientem, tiskové sestavy

Všechny tiskové sestavy včetně cestovní smlouvy, voucheru, faktur, pokynů k odjezdu je možné zasílat v PDF formátu automaticky ze systému e-mailem. Pro každou cestovní kancelář můžeme připravit libovolné sestavy na míru jak po stránce designu, tak po stránce obsahu.