Ekonomický systém

 

Fakturace

STOVKA umožňuje vysokou variabilitu při fakturaci klientům. Počítá s tím, že k jedné rezervací může být více faktur. Počítá s tím, že příjemcem faktury může být libovolná osoba či firma bez ohledu na objednatele zájezdu. Ve STOVCE je možné generovat zálohové faktury, daňové faktury, dobropisy. Evidovat úhrady lze i po částech, eviduje se, zda bylo zaplaceno na bankovní účet nebo do pokladny, STOVKA tiskne automaticky příjmové doklady k hotovostním platbám.

V případě, že objednatelem zájezdu je provizní prodejce, je možné pro každého prodejce individuálně zvolit, jestli se tomu prodejci fakturuje plná cena rezervace nebo se mu fakturuje cena snížená o jeho provizi.

STOVKA počítá s fakturací v běžném i zvláštním režimu.

Pokladny

Všechny hotovostní platby (a to i platby mimo úhrady rezervací klientů) jsou evidovány dle přihlášeného uživatele do konkrétní pokladny. Díky tomu je umožněno sledovat pokladny, provádět kontroly financí, uzávěrky pokladen a podobně.

Dodavatelské faktury

Ve STOVCE je možné evidovat rovněž dodavatelské faktury. Díky propojení dodavatelských faktur s konkrétními rezervacemi vzniká absolutní kontrola nad fakturami od dodavatelů - vždy víte, kolik peněz má dodavatel fakturovat a jestli fakturuje správně. A zároveň máte přesnou kontrolu nad tím, jestli předpokládané náklady odpovídají reálným nákladům a kolik se na které rezervaci vydělalo peněz.

Zároveň nikdy nezapomenete uhradit dodavateli jeho fakturu, protože Vás STOVKA upozorní na splatnosti faktur.

Napojení na účetní software

Ačkoliv lze ve STOVCE vystavovat faktury, evidovat dodavatelské faktury, hlídat pokladní pohyby, neklade si STOVKA za cíl být plnohodnotným účetním systémem. Nicméně je připravena na napojení na účetní software. Je možné exportovat faktury, pohyby v pokladně, případně naopak importovat pohyby v bance a automaticky párovat tyto platby s rezervacemi.

Standardním řešením je napojení na ekonomický systém POHODA, ale je možné nakonfigurovat můstky i do dalších ekonomických systémů.